نام و نام خانوادگی:

 شماره شناسنامه:

 تاریخ تولد:
 کد ملی:
 محل صدور:
 جنسیت:
 وضعیت خدمت:
 وضعیت تاهل:
 میزان تحصیلات:
 شماره تلفن همراه:
 شماره تلفن ثابت + کد:

 ايميل:

 نام شهر:
 زمینه تخصصی یک :  میزان تسلط:
 زمینه تخصصی دو :  میزان تسلط:
 زبان خارجی :  میزان تسلط:

 سوابق شغلی:

 

 حقوق درخواستی (ريال) : ريال
 

   

 

 

 


سبد خرید  

(خالی)