نام و نام خانوادگی مشتری:

 ناراضایتی از فروشنده یا محصول:
 میزان تحصیلات:
 شماره تلفن همراه مشتری:
 شماره تلفن ثابت مشتری:
 نام شهر مشتری:
 آدرس مشتری:
 نام فروشنده:
 نوع شکایت:
 نام محصول مورد شکایت:
 مدل محصول:
 تاریخ خریداری:

 ايميل:

 توضيحات:

 

   

 

 

 


سبد خرید  

(خالی)